• 22

هایفو و کاربرد نخ در جوانسازی

در روش هایفو با استفاده از امواج التراسونیک حرارت در بافت های عمقی پوست ایجاد شده و کلاژن سازی تحریک شده و قوام پوست افزایش می باید.بلافاصله بعد از هایفو تراپی تا 24 ساعت افزایش قوام پوست بهتر شده با از بین رفتن حرارت قوام پوست کمتر شده و بعد از 3-4 هفته قوام پوست شروع به افزایش میکند و تا 6 ماه به اوج خود میرسد. ماندگاری این روش بلین 1-2 سال متفاوت است هر چه پوست شل تر باشد و ژنتیک بهتری داشته باشد نتیجه بهتری در بین داردبنابراین بهتر است این روش از سنین میانی به بعد انجام گیرد.

جوانسازی با نخ  به دو روش انجام میشود 1-نخهای thigll که در آن پوست قوام بهتری پیدا میکند.

2-نخ های لیفت که در  آن با استفاده از نخ های خاردارانجام میگیرد و ماندگاری این روش بین 1-2سال متفاوت است

این روش با استفاده از بی حسی موضعی انجام میشود.