لیفت با نخ:

در این روش با استفاده از بی حسی موضعی استریلیزاسیون ناحیه صورت و سوزن های خاص که حاوی نخ های لیفت بوده و در مسیر های خاص روی صورت نخ ها جاگذاری شده و سوزن ها کشیده می شود. این عمل حدود یک ساعت زمان بر است و فرد باید هر 7-10روز سه بار جهت ماساژ و باز شدن خارهای نخ باید به کاینیک مراجعه نماید.