Dr. Kazem Ghasemi dermankirina Clinic Hair and Beauty

Karaj Branch

  • Address
    Alborz - Karaj - Di nav sê Gohardashtên Roads û Sepahê de - Li pêş Dermana Pharmacy - Avakirina Alborz - Yekîneya Parçe ya Nivistinê 9
  • 0263-4492243

  • 0263-4492247

Saetên klînîk

Saetên klînîk

  • 1600 - 1800
  • 1000 - 1300